VÅGER DU Å DRA PÅ SKATTEJAKT?

skattejakt tro trosreise Nov 09, 2020

Hva hadde du gjort om du fant et skattekart?

Jeg tror du ville ha blitt nysgjerrig, sjekket om det var ekte, jobbet for å finne ut mest mulig om omstendighetene rundt og historien bak. Og hva om det du fant ut var troverdig, ville du ha lagt det i en skuff, eller tatt det på alvor og dradd på skattejakt? 

Hadde dette vært for over 100 år siden hadde en skattejakt betydd en reise med masse planlegging, økonomi til skip og mannskap, utstyr og proviant. Det ville krevd mot, vilje og mye kunnskap om navigering i ukjent farvann. Du måtte vært forberedt på uforutsette farer, som pirater, stormer og dårlig vær. I tillegg til interne konflikter, sykdom og hjemlengsel… Hva hvis det ikke var en skatt der?  

I dag ville vi ha brukt ord som konsekvensanalyse og risikovilje, og økonomi-vurderinger og investeringer. Reisen ville ha vært enklere og kanskje farene færre. Noen ville ha planlagt alt i detaljer, mens andre ville ha hoppet litt fort ut i det og funnet ut av ting etterhvert. 

Utfordringen er den samme i dag som for 100 år siden. En ting er å det ha et skattekart eller en tro, men stemmer det? Er det du tror på en sannhet eller en løgn? For å finne ut om det er sant må du handle på det du tror på. Du må ha mot og vilje til å bevege deg ut av komfortsonen og forberede deg på utfordringer. Omprioritere tid og penger og begynne på reisen. Erfaringene du får underveis blir viktig lærdom. Det skjer kanskje gradvis, men du blir modigere og troen blir sterkere. 

Du kan dra på mange ulike trosreiser. Det kan være i forhold til Gud, i forhold til ide’er og innovative tanker. Det kan også være i forhold til tro på deg selv, eller prosjekt som et hus, en hage eller en reise. 

Jeg og du er ansvarlig for hva vi velger å tro på, for tro er ikke vitenskap. Bibelen sier at tro er «full overbevisning om ting en ikke ser!» og at «Tro uten gjerninger er død tro». Tro må visualiseres og aktiveres, og svarene får du ofte ikke før du handler på den. Kanskje får du bekreftelsene allerede mens du er på vei, for alle reiser starter med en liten tanke som så blir til et lite skritt, - i tro!

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.