KJØPSVILKÅR

TIL HOVEDSIDE

For produkter fra Hjertespråk AS

Kjøp av produkter (inkl medlemskap, abonnement, kurs) fra Hjertespråk er enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser. Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato.

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett © Gro T. Rykkelid, heart-language.com. Alle rettigheter er beskyttet. Med mindre annet fremgår av gyldig avtale, så er det strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hjertespråk sine nettsider og portaler.

Innhold i kurs, medlemskap, abonnement og annet

Produktene er kun gitt for personlig bruk, og for den/de bruker(e) som fremgår av avtalen.

Materiale og produkt som er kjøpt eller tilgjengelig på Hjertespråk sin nettsider kan ikke brukes i strid med Åndsverkloven eller på en måte som utgjør en krenkelse av rettigheter til Hjertespråk eller Gro T. Rykkelid. 

Uten særskilt avtale, kan du ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe produkt eller materiale fra Hjertespråk sine nettsider og portaler. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut et passende antall eksemplarer av sider/dokumenter på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Ved kjøp/medlemskap vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurs og i medlemsportalen.

Hvis du ønsker grupperabatt på kurs ved å ta det sammen med en eller flere andre, må èn i gruppa registrere alle deltakere og betale. 

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre medlemmer og/eller kursdeltakere. Dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. 

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Hjertespråk garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt oss i så fall på mail.

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss ethvert økonomisk krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal, medlemsportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Vi tilbyr ingen garantier om ønsket utbytte og ved å kjøpe våre produkt aksepterer og godtar du at du er fullt ut ansvarlig for ditt eget utbytte av disse.  

Avlysing, avvikling og utsettelse
Hjertespråk forbeholder seg retten til å avlyse, avvikle eller utsette produkt og leveranser som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved slike tilfeller vil kunden kunne få refundert kjøpesum eller avgift. Ved utsettelse vil kunden normalt bli tilbudt produktet på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker Hertespråk sine tjenester på eget ansvar. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og Hjertespråk / Gro T Rykkelid, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i mellom partene. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe kurs, tegne medlemskap, abonnement eller tilsvarende , samtykker du i at Hjertespråk etter eget skjønn kan avslutte avtalen, og begrense eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av avgift. Dette hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. 

Force majeur
Er Hjertespråk AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hjertespråk AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: [email protected]
Adresse: Hjertespråk AS, Gro Torvaldsen Rykkelid, Nesveien 5, 8220 RØSVIK

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.