TAKKNEMLIGHET

livsstyrketrening takknemlighet Oct 12, 2018

 – nøkkelen til et fargerikt liv?

Takknemlighet er en livskunst! Åse var en flott dame jeg var så heldig å bli kjent med. Hun praktiserte dette. I begravelsen til Åse ble det satt ord på strategien hun brukte: «Hun var så flink til å gi næring til de gode tingene i livet!». Ved å være bevisst på å være takknemlig gav hun både næring til, og vannet blomstene i sin egen hjertehage. Det som var vakkert, ble bare enda vakrere og det gode enda bedre. Dette overskygget både smerter og tunge tanker om en sykdom som ikke gikk rette veien. Hun smilte, dyrket gledene, og livet hennes var fargerikt helt til det siste.

Den siste uken har vært spesiell for meg. For litt over en uke siden jeg fikk beskjed om at min eldste datter var blitt alvorlig skadet. Jeg var heldigvis i nærheten, og snart satt jeg i helikopteret sammen med henne på vei mot sykehuset. Ferden gikk videre med ambulansefly til nærmeste sykehus med spesialister på hodeskader og kraniebrudd. Så mange tanker gikk gjennom hodet for henne, meg og oss som pårørende.

Etter en uke er sykehusoppholdet over! Skadene klarert og jeg kjenner på en utrolig stor takknemlighet. Kroppen vil lege seg. Kraniebrudd, kragebein nervebaner vil gro. Hjernen er intakt, og humøret er på plass tross smerter. Takknemlighet for livet, for helsevesen, for smertelindring, for alt som ikke gikk verre.

I situasjoner som dette er det lett å vanne ugresset i stedet for blomstene. «Hvorfor meg?» «Hvis jeg bare ikke hadde…». Fokusere på alt man går glipp av på grunn av skadene;  på ferie, jobb, bevegelsesfrihet, planer, på alle smertene…

Da er viktig med daglig livsstyrke-trening med fokus på det positive. Å bruke takknemlighetens vanne-kanne bevisst og aktivt er et av de beste hjelpemidlene mot bekymringer, smerter, motløshet, depresjon og selvmedlidenhet.

Når det positive får næring og du aktivt praktiserer takknemlighet i ditt eget liv, i din hjertehage, vil også andre kunne påvirkes. Takknemlighet er en livskunst som både kan læres, og læres bort.  Den kan gjøre hverdagen din mer fargerik, og du kan oppleve at gledene vokser på tross av motgang og vanskelige omstendigheter.

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.