STYRKE I UTFORDRINGER

motgang styrke utfordringer Oct 11, 2020
Motgang

 Hvor er styrken din?

For en uke siden var jeg på sørlandet, besøkte familie, litt venner og opplevde noen dager med en kjærkommen forsinket sommer. Tilbake til Nordland igjen landet flyet midt i en storm og det var sterke krefter i sving.  Jeg kom hjem til full høst og det største treet i hagen hadde veltet. Et annet hadde knekt av midt på stammen.

Det var trist for det var et flott tre, men nå ble plutselig ble røttene synlige. De var ikke spesielt dype. Kanskje det var fordi treet stod like ved en bekk at trekrona hadde vokst seg så stor. Vinden hadde fått skikkelig tak i den!

I tørre tider kan røttene strekke seg langt i jakten etter vann. Det er fotosyntesen som skjer i bladene drifter hele maskineriet og gjør at næringen blir tatt opp og går ut i hele treet. Den synlige og den ikke synlige delen av treet gir næring til hverandre. Røttene bærer kronen og slutt er det røttene som avgjør om treet blir stående når stormene kommer. 

Det er enkelt å trekke paraleller til eget liv. Det fysiske sammen med det psykiske og motsatt.

Hva hvis fokuset mitt er kun er på fasaden, på hvordan jeg ser ut, ansiktet mitt, kroppen, bilen, huset, det jeg lykkes med, poster på FB… Er det viktige er at alt ser flott ut for alle andre?  

Hvordan står det til med den indre styrken min, psyken?  Den delen av meg som ikke er synlig for alle andre, og heller ikke for deg selv. Denne gir meg indre ro i vanskelige situasjoner, stabilitet og trygghet. 

Hvor er din styrke? Er det i det synlige som alle ser eller det skjulte?Hva gjør at du blir stående oppreist når motgang og stormer kommer?

Her er også den samme metaforen og en annen dimensjon på styrke. 

Profeten Jeremia (17) 

Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.