SJEF I EGET LIV

gartner i eget liv hjertehagen sjef i eget liv Oct 12, 2018

 – eller gartner i egen hjertehage?

Ikke alle tanker er sanne, og det er en kunst å avsløre dem!

Ingvard Wilhelmsen er en velkjent lege og psykiater som står bak hypokonderklinikken. Han deler mange gode tanker gjennom bøker og foredrag, og her er et sitat: «Tanker er tanker. De er ikke farlige, og de er heller ikke alltid sanne. En av de sentrale, enkle læresetningene i kognitiv terapi er: «En tanke er ikke en sannhet.»»

Han er en mester i å hjelpe mennesker til å sortere tanker, sette ord på hvordan de påvirker oss og ikke minst å avsløre tanker som er lite oppbyggelige gjennom å stille gode spørsmål.

Mye av min egen tankeverdenen er skjult for utenforstående. I alle fall de private tankene knyttet til mine innerste bekymringer og til frykt. Om de i det hele tatt deles, er det alltid tryggest å finne andre som forstår, trøster eller har liknende tanker. Utfallet kan bli at de negative tankene vokser eller får enda bedre rotfeste.

Kommer jeg til Ingvard som hypokonder vil han mest sannsynlig utfordrer meg til å sette ord på tankene mine. Når jeg med egne ord hører hva jeg tenker, er det ikke sikkert at tankene er like saklige og realistiske som de var inne i hodet mitt. Med gode og ofte kritiske spørsmål kan usannheter avsløres, og store tankebygninger falle sammen. Mest sannsynlig vil han anerkjenne at jeg har vært kreativ…

For det er jo kreativ jeg er! Jeg er både arbeidsom og flink til å tenke ut helt egne historier. Jeg kan legge sammen to pluss to og finne fine, kreative løsninger på de fleste problemer. Noen historier gjentar seg eller de dukker opp i stadig utvidede bedre versjoner. Dessverre er tankene ofte destruktive og lite oppløftende. Tanker om ulykker, sykdommer eller om død har en evne til å vokse seg store og stjele mer og mer av tankekapasiteten min.

Så akkurat derfor snakker Ingvar Willhelmsen om å være «sjef i eget liv!» Være litt tilstede. Observere og ta tankene til fange. Sortere bort bekymringer og parkere tanker som ikke gjør meg godt. Det er alltid mer oppbyggelig å gi plass til historier basert på sannhet, og tenke optimistiske tanker som gir meg fremtidshåp.

Å være «gartner i eget liv» handler også om å være bevisst i rollen som sjef, om å være gartner i sin egen, indre Hjertehage. Her illustreres de negative tankene med ugress som må lukes bort for at de flotte blomstene skal få plass. Jeg må sortere, ta valg og være villig til å arbeide for å få bukt med ugresset, om tilstedeværelse og om å bruke kreative tanker til å skape noe vakkert!

Til slutt igjen et sitat fra Ingvard  «Slutt å bekymre deg for å bli syk. Hva er sjansen for at du skal få ekte kreft i løpet av livet? Cirka 30 prosent. 70 prosent får ikke kreft. Da er det litt dumt å øve på kreft, kjøpe tupé og være forberedt. Og så blir du lam… Da sitter du der og tenker at du egentlig skulle ha kjøpt en rullestol!» kreft, kjøpe tupé og være forberedt. Og så blir du lam… Da sitter du der og tenker at du egentlig skulle ha kjøpt en rullestol!»

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.