PÅVIRKER HOLDNINGENE MINE MEG?

gode valg holdninger velsigne hverandre Feb 25, 2023
Holdninger

Det er utrolig hva en lydtekniker kan gjøre med et miksebord. Lyden fra mikrofonen kan justeres til å høres bedre enn ut enn det den faktisk er. Hvis ingen er tilstede og mikser rett kan selv den vakreste sangstemmen bli vond å høre på.

Litt på samme måten er det med holdningene mine. Jeg må være tilstede og være bevisst på hvordan jeg justerer dem. Det er som om de stadig forandrer seg, og jeg må justere igjen og igjen.

Jeg kan ikke skylde på andre om holdninger mine er elendige. Er de virkelig negative kan jeg bli en forutinntatt og lukket person som får lite ut av livet. 

Er holdningene positive, kan jeg bli mer åpen, utforskende og jeg kan få mer ut av livet. Da er det enklere å elske både meg selv og de jeg omgås, tale vel om dem og velsigne!

Men hva med de som er annerledes, som mener eller tror annerledes enn meg selv, de jeg ikke forstår? Hva med de som oppfører seg som idioter?

Er de idioter selv om de oppfører seg sånn? Trenger jeg å forstå andre for å kunne tale vel om dem? Svaret er nei. Kan jeg ha ulike meninger uten å fordømme? Svaret er ja, for jeg kan velge holdningene mine. 

Og hva sier Jesus: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere!

«Tidens største oppdagelse er at en person kan forandre sin fremtid bare ved å endre sin holdning» - Oprah Winfrey

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.