MYE VIL HA MER, OG ENDA MER...

gavmildhet gnienhet karre til seg Feb 04, 2022

Ingen ønsker å bli beskrevet som gjerrig eller grisk, og heller ikke som gnien. Du kjenner kanskje noen som er flinke til «å karre til seg» litt ekstra? De kan være flinke til å sette opp regnestykker, og kommer de selv dårlig ut av disse må de andre betale, for rett skal være rett! Det kan fremstå som en sterk rettferdighetssans, men bakenfor kan det ligge en stadig jakt etter mer.

Grådige personer er sjeldent rause, for de har et innovervendt fokus på seg selv. For noen av dem som har opplevd både krig og fattigdom kan det ha naturlige forklaringer. De har opplevd en reell frykt å ikke ha nok mat, og for å overleve må de vært nødvendig å være flink til å hamstre, til å "karre" til seg nok. 

Dessverre tror jeg grådighet er mest utbredt blant oss som allerede har mye, ja ofte mer enn nok. For mye vil ha mer, og gjerne enda litt mer. Det kan bli et overdrevent egoistisk fokus på egne behov, på status, på oppmerksomhet. Det vil fort dreie seg om penger, vakre fasader, båter, biler og fine hytter… 

Det kan også handle om en indre liten piraja som aldri blir tilfredsstilt. Den grådige kan tro på og drives av en løgn som sier; «Når jeg bare får litt til, så vil alt bli bra.» Løgnen fortsetter å si det samme, og en vil aldri komme til et punkt der en opplever å få nok.

Gådighet er trist og ødeleggende. Det fører sjeldent noe godt med seg, verken for dem drives av det eller for de det går ut over. Det kan komme frem i for eksempel arveoppgjør, der den som er flink til «å karre til seg» alltid kommer i sentrum. Rettferdighetssansen vil alltid forsvare egne behov om å få mest mulig… Det er lett å mate den lille Priajaen med egne regnestykker, selvmedlidenhet og løgner. Den vokser raskt og spiser sine egne.

Så hva motvirker grådighet? Jeg tror bare det finnes én medisin som kan gi deg tilbake raushet og et rett fokus. Den heter giverglede og takknemlighet! Det er den aller beste motgiften mot både gnienhet og grådighet. Etter litt behandling begynner du å glede deg over andres fremgang, du smiler lettere og du har det bedre!

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.