KAN DET KOMME NOE GODT UT AV ENSOMHET?

ensomhet kreativitet skape Jul 01, 2021

For noen uker siden besøkte jeg en gammel dame. Hun er en av de mest sosiale jeg kjenner og hun har et enormt nettverk. Likevel snakket hun mest om sin egen ensomhet og om andre hun møter på nett - som kjenner på det samme. Hun var ærlig, satte ord på følelsene og søkte kontakt med andre.   

Jeg er velsignet med familie og gode venner, men jeg har likevel kjent på ensomhet, også når jeg har mennesker rundt meg. Den har dukket opp i ulike sammenhenger, spesielt i forhold til kall og tjeneste, i menighet og i jobben som kunstner.   

Ensomheten kan også føre til selvfokus og selvmedlidenhet. Ingen av delene er til hjelp, og jeg tror det er mulig å jobbe i mot dette, ut av ensomhet. Jeg prøver å være aktiv og ikke inaktiv. Dyrke noe konstruktivt og tenke muligheter.   

For min del var mye av ensomheten grunnet i egne valg. Vi valgte å bo et sted som dessverre var langt borte fra familie og jeg valgte et annerledes yrke. Det er valg jeg står for og må leve med, men når jeg ser meg tilbake kan jeg også si at for meg har ensomheten ført med seg noe godt,  

Jeg tror at mangel på store menigheter og kristne fellesskap har ført meg inn i en nærmere relasjon og en større avhengighet av Gud. Det har gitt meg annerledes og livgivende opplevelser, det har gjort meg mer selvstendig.  

Ensomhet har også tvunget meg til å være kreativ og finne muligheter og anledninger til å bli kjent med mennesker jeg ellers ikke ville blitt kjent med. Skape møteplasser hvor jeg har møtt og blitt beriket av andre.   

Ensomheten som kunstner har blitt til nye prosjekt som Hjertespråket. Jeg har følt meg så alene, jeg har ropt til Gud og har måtte stole på Ham og meg selv. Midt oppe i det har jeg utviklet meg, vokst, lært utrolig mye og utviklet "Hjertespråk" som betyr mye for mange. 

Jeg fant nettopp to sitater som underbygger tankene rundt ensomhet: "Det er i ensomhet man skaper noe nytt." - Andre’ Gide

"Den største luksus i livet er ensomhet, det gjelder bare å møblere den med indre liv" - Henri Matisse

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.