HVILE FRA TANKEKJØR

bekymringer hvile tankekjør Mar 17, 2022
Hvile - livsnødvendig lading!

Hvordan hvile fra det som foregår i sitt eget hode?  

Har du opplevd opprivende samtaler, eller fått beskyldninger mot deg som ikke er sanne? Hva med å oppleve seg urettferdig behandlet eller at noen lar sinne sitt gå ut over deg, uten grunn?

Det trenger heller ikke å være store ting, men kommentarer som vokser seg store, ugreie ting som skulle ha vært annerledes, bekymringer, økonomi, krig…

Du har kanskje kjent på tankekjør. At det er vanskelig å legge fra seg tankene, at samtalene og opplevelsene kjører igjen og igjen i hodet ditt. At samtalene fortsetter og at du endelig kommer på alle de gode kommentarene du egentlig skulle ha sagt. Det kan være mange typer tanker som kan kverne, som igjen kan involvere mange følelser. 

Det er vanskelig å hvile fra noe som foregår inne i sitt eget hode. Kanskje derfor er det viktig å være tilstede i hodet for å ta tak i dem. Først da er det mulig å sortere dem, gjøre noe med dem eller kanskje få hjelp. 

En god nøkkel kan være å skrive dem ned, en av gangen. Få dem ut av hodet og ned på papiret. Sette ord på tankene og vær ærlig med seg selv, med følelsene. Tøm hjertet som en kommode, en skuff av gangen.

Når så tankene er ute er det mulig å rydde. Hva kan kastes og hva skal du ta med deg videre? Hvilke kan du kan gjøre noe med, og i tilfelle hva og når skal du gjøre det? Hva bør deles med andre, og hva trenger du av hjelp for å komme deg videre?

Mange inkludert meg vil oppleve det er lettere å hvile når alle tankene er skrevet ned, sortert og tatt vare på! Jesus sier «Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile», og «Kast alle bekymringer på meg, for jeg har omsorg for dere»…. 

Gjør noe med det du bærer på, gjør det gjerne daglig, så hviler du bedre! 

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.