HVA ER SANNHET?

kompass navigere sannhet Oct 29, 2020

Selv om det finnes GPS og mye flott på mobil kan det være viktig å lære hvordan et godt gammeldags kompass fungerer når du skal på tur. Kanskje sitter du på egne erfaringer fra å bruke kompass? Kart og terreng må stemme overens, og når kompassets nord samsvarer med nord på kartet kan du navigere og finne frem til målet du setter deg, selv uten sikt. Går du bare noen få grader feil kan du ende opp langt unna målet.

Nord er ikke en følelse. Det er en helt konkret himmelretning, en magnetisk pol du kan navigerer etter uansett hvor du er i verden. Når sikten forsvinner er det lett å miste retningssansen, og mange som føler de går rett frem opplever i stedet å gå i ring.

Vi har også et slags indre kompass, en samvittighet. Det lønner seg å lytte til den, men det er ikke alltid lett. Det er så mange «stemmer», ikke bare vår egen samvittighet. Vi har våre egne følelser, ønsker, tanker og fornuft. Vi har andres ord og meninger, og hva med Gud? For hvem har egentlig monopol på sannheten? Finnes det noen absolutter? Er det Guds ord, politikerene eller det flertallet mener? Hva når bibelens retningslinjer sier noe helt annet enn det alle andre mener? 

Det motsatte av sannhet er løgn eller usannhet. En løgn kan også være en fordreid eller halv sannhet. Hvis du tror på en Gud, så er det også en motstander i bildet som konstant jobber mot oss med å fordreie sannheten og få oss til å tro på løgner om oss selv, om virkeligheten og om andre. Har Gud virkelig sagt? 

Sannhet er et stort tema, men med kompasset som metafor ser vi at det gir trygghet, og retning. Det hjelper oss å navigere så vi kan nå målene du setter deg som enkeltpersoner eller sammen som gruppe. 

Sannhet avslører også løgn. Stemmene som sier at du og det du har å komme med ikke er verd noe, og som holder deg nede mister grepet i møte med sannheten bibelen representerer. Den setter den deg fri fra skam, og gjør deg i stand til å gå oppreist videre.

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.