HOLD MØRKET UTE OG LYSET INNE!

blogg hjertespråk Oct 12, 2018

Hold mørket ute og lyset inne!

 

Jeg kom nettopp hjem fra en ledersamling i Latvia i regi av Youth With A Mission. Her møtte jeg ulike ledere fra Baltikum og landene nord i Europa. Det ble formidlet noe av historien til området vi var i, og naturlig nok også historier om grenser. Mange av landene som var representert har smertelig erfart urettmessig bygging av murer, blodig urettferdighet, overtramp og dype sår. Det var også sterke historier om murer som ble revet, om gode perioder, trygge grenser og rolige forhold. Men hele tiden ligger vissheten om historien der – med utryggheten, redselen og frykten for at noe liknende kan skje igjen. Det er nært og langt fra fjernt, verken geografisk eller i tid.

Bildene fra Hjertehagen som handler om grenser ble med en gang mer levende. De kan relateres til land like så godt som til som enkeltpersoner.

Det er sterkt å kunne jobbe sammen på tvers av landegrenser. På grunn av dype sår og vanskelig historie, krever samarbeidet bevisste valg – både i egne hjerter, men også i fra et lederskap. Det krever vilje til tilgivelse og forsoning, og ikke minst vilje til å velsigne hverandre og til å løfte blikket på en som ikke tenker grenser.

Det samme gjelder også i nære relasjoner. Også her kan blokkerende murer bygges høye, eller krenkelser gjøre at beskyttende murer blir revet ned. Historien vil følge meg, men jeg kan selv velge hvordan den påvirker meg.

Den siste dagen ble det delt en enkel, keltisk bønn som gjorde et sterkt inntrykk:

Omslutt meg Gud.

Hold mørket ute, og lyset inne.

Hold frykten ute, og gleden inne.

Hold hatet ute og kjærligheten inne

Omslutt meg Gud, omslutt meg!

Om jeg vil være sjef i eget liv, (eller ansvarlig gartner i egen hjertehage) så må jeg ta disse valgene daglig. Hva slipper jeg inn i hjertehagen, i livet mitt, og hva stenger jeg bevisst døren igjen for? Det kan være nye ting som kommer mot meg, men det kan også være historien jeg bærer med meg: gamle, bitre erfaringer som «sniker seg inn bakveien».

Verken frykt, hat eller mørke er noe jeg ønsker skal prege livet mitt, hjertet mitt eller relasjonene mine. Derfor ønsker jeg å bekjempe det, jage det ut og ikke la det slippe inn. Det kan virke som en utrettelig jobb, men jeg synes et lite visdomsord gir mening og får jobben til å bli enklere: «Mørket bekjempes ikke, det drepes med lys!» Fyller jeg livet med lys, glede og kjærlighet må både mørke, frykt og hat vike! Det er vissheten om at lyset er sterkere enn mørket, kjærlighet er sterkere enn hat, og glede er sterkere enn frykt.

Vi var ca 60 stk på samlingen, og det gjorde sterkt inntrykk da vi ba denne bønnen sammen. Ikke bare som en individuell bønn, men også en bønn for nasjonene og for alt det ulike arbeidet vi representerte.

Kanskje kan den samme sterke bønnen også bes på denne måten:

Omslutt meg Gud!

Hold lyset brennende, så mørket må vike.

Hold gledene levende, så frykten ikke får ødelegge.

Hold kjærligheten varm, så hatets kulde ikke når meg.

Omslutt meg Gud, omslutt meg!

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.