FRIHET - TIL Å FÅ FREM DET VAKRE I DEG SELV!

blogg hjertespråk Oct 12, 2018

La det vakre i deg få komme frem, så du kan bli mer og mer den du er skapt til å være!

En sommerfugl-larve har en hensikt. Den har alt som skal til for at den skal kunne fly! Det umulig for meg å se en sommerfugl og samtidig tro at den har blitt til med en tilfeldighet. Det må finnes en regissør som står bak, en skaper av underet som har planlagt prosessen i hver miste detalj! Jeg mener det samme gjelder for deg og meg. Jeg har en hensikt og du har en hensikt, og det er en skaper som står bak, og ikke et resultat av en tilfeldighet! Om du skulle føle deg mer som en larve på bakken enn som fugl under himmelen, så vit du at har styrken til å gå inn i livs-forvandlende prosesser. Prosesser som fører til frihet!

Det motsatte av frihet høres for meg ut som et fengsel, et innelukket rom uten mulighet for lys, fellesskap eller kreativ utfoldelse. Kontrollert av andre og mest sannsynlig en opplevelse frykt, ja redsel! Dessverre finnes det de som opplever denne virkeligheten i sine fysiske liv, med  reell fare for liv og helse, mange begrensninger og få muligheter. 

Selv om du aldri har sittet i fengsel har du kanskje kjent på noen av de samme følelsene, av å være kontrollert og holdt nede av andre.  Begrenset frihet til å utfolde deg, og frykt. Frykt for hva andre mener, for fremtid og for at du ikke er god nok. Det hemmer deg, og det gjør at alt det flotte inne i deg har vanskelig for å komme ut og bli synlig.  

Sommerfuglen er et resultat av en lang utvikling. Fra egget blir lagt til larven blir født. Videre en stor feit larve som kapsler seg inne i en puppe der hele underet skjer. Ut av puppen kommer noe helt annerledes. En fargerik sommerfugl med vinger – som kan fly! En utvikling der selve DNA’et og potensialet i sommerfuglen kommer frem med alle sine farger, på tross av utfordrende prosesser, hindringer og farer. Sommerfuglen har styrken i seg til å bli den den er skapt til å være, til å jobbe seg ut av egget, gjennom larvestadiet og puppen for så å kunne fly.

Den gode nyheten er at både jeg og du har det samme i oss, styrke til å gå inn i livs-forvandlende prosesser der det vakre som ligger i deg kommer frem, og du blir mer og mer den du er skapt til å være!

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.