FRA HODET TIL HJERTET!

Oct 12, 2018

Hvordan få teorien fra hodet til hjertet?

"Lykkelig er den hvis hodet samarbeider med hjertet." William Shakespeare

Magrethe Stensby er lærer fra Sørlandet som i 15 år har vært bosatt på Hawaii. i 2016 oppdaget hun Hjertespråket og kjøpte boken «Gartner i eget liv!» Hun spurte så om hun kunne få prøve ut kursene på University of the Nations, der hun jobbet på Hawaii.

Hun fikk tilgang til bilder og undervisningsmateriell, og fikk prøve det ut i en liten gruppe. Her kunne hun undervise viktige prinsipper om liv og mestring ut i fra Hjertehagen, et enkelt pedagogisk redskap. Da tilbakemeldingene var gode jobbet hun videre med oversettingen, og holdt kurset for ledere og barn. I mai hadde hun 35 ektepar fra flere nasjoner på kurs. Mange, spesielt mennene var skeptiske. Blomster og hjerter var ikke noe for dem….

Etter 12 uker var skolen over. En DTS skole har undervisning med et kristent perspektiv, med ulike tema og dyktige kursholdere hver uke. Ingvild fra Norge kunne fortelle: For noen av oss var undervisningen livsforvandlende, og mange av mennene, som i utgangspunktet var skeptiske delte at undervisningen om Hjertehagen var den som hadde gjort dypest inntrykk på dem!

En av fedrene delte. Han var utdannet psykiater, hadde doktergrad og var forfatter av flere bøker innen faget. «Før hadde jeg alt dette stoffet med meg som teori. Takk for undervisningen, den hjalp meg å få teorien fra hodet ned i hjertet!»

Når den visuelle og verbale delen av hjernen kommuniserer med hverandre skapes det forståelse. Det sies at forståelsen gjør at det dannes nye tankebaner i hjernen. Kanskje er det først da kunnskapen kan forflytter seg fra hode til Hjertet. Til kontrollsentralen for tanker, tro og følelser. Til dypet av meg selv og gir meg en indre trygghet, en trygghet som hjelper meg å ta gode valg, valg med hjertet!

Hånden og hjernen forenes i hjertet. Martin Lønnebo

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.