EUREKA!

blogg hjertespråk Oct 12, 2018

Hva skjer når du forstår noe?

Jeg ble nettopp fortalt at det dannes nye tankebaner i hjernen i samme øyeblikk som forståelse oppstår! Jeg er ikke hjerneforsker, men hvis dette stemmer så gir det meg en ny forståelse av noe viktig…

Etablerte teorier underbygger at når en ny tanke tenkes mange nok ganger kan det etableres nye «tankebaner» i hjernen. Et møysommelig arbeid der det handler om vilje, bevissthet og nye rutiner. Selv om dette er noe jeg i teorien vet, så jobber hele min kreative personlighet mot alt som heter rutiner. Jeg unngår dem av natur! (Andre elsker dem, – bless you!)

Derfor var det befriende for meg å høre at det kan skapes en ny tankebane, gjennom en aha opplevelse! Eureka – jeg har forstått det! Hvorfor skal jeg da gå rundt og tenke «de gamle tankene?» Jeg trenger ikke tvinge meg selv til å tenke den nye tanken mange nok ganger – hvis jeg har sett lyset og forstått! Da skjer det helt automatisk!

Endring er et viktig ord innen ledelse, at jeg er villig til å gjøre små eller større justeringer for å styre mot en bedre fremtid. Bevisste valg som endrer kursen for meg selv, for jobben, hverdagen eller bedriften. Omvendelse er et mer drastisk ord, velkjent i kristne settinger. Da handler det ikke bare om en liten kursendring, men om en snuoperasjon, en helomvending!

Den venstre hjernehalvdelen representerer det kreative og visuelle, den høyre det logiske og verbale – og disse to delene av hjernen elsker å kommunisere med hverandre! Når et spørsmål eller en problemstilling kommer opp vil de automatisk søke etter et svar hos hverandre. Et teoretisk spørsmål som finner svar gjennom et bilde eller en visuell fremstilling (eller motsatt) kan sammen skape forståelse! Det kan beskrives som en liten eksplosjon i hjernen!

Det er som om de to hjernehalvdelene må bekrefte dette for hverandre og feirer det med en helt ny tankebane! Eureka! Setter jeg handling bak den nye forståelsen kan det føre meg i en helt ny og spennender retning, føre til utvikling og vekst. Er det snakk om en helomvending kan det gjøres raskt eller som en lang og bevisst U-sving.

Egentlig er det ikke så nøye for meg hvordan dette teknisk skjer i hjernen. Jeg kan i alle fall konstantere at det visuelle et svært viktig redskap for å oppnå forståelse i min kreative hjerne. Bilder og metaforer hjelper meg å problemstillingen fra ulike sider. De gir meg rom til å reflektere og se nye løsninger, og denne fremstillingen hjalp meg til å forstå hvorfor Hjertespråket fungerer.

Essensen i Hjertespråket er beskrevet lang tid tilbake og understreker nettopp dette: Se – høre og forstå, slik at jeg kan ta livet i en bevisst og ønsket retning!

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.