EGENREFLEKSJON I ALLE HJERTEROMMENE!

hjerterom intigritet selvrefleksjon ærlighet Feb 13, 2024
Hjerterom

Til stede i eget liv?

Bruk gjerne tid i stillhet og «gå inn i huset ditt»! Lukk døra, og ta gjerne en tur gjennom de forskjellige rommene. Kjenn etter hvordan du opplever å være der. Er det bra, eller er det rom det er vanskelig å gå inn i? Er det søppel som skal ut, eller ting det skal ryddes i og sorteres? Hva må til for at det skal være en bedre plass for deg å være?  

Hvis du velger å ta tak i noe av det du ser, hva vil du begynne med - og eventuelt hvem vil du trenge hjelp eller støtte av?

Åpen eller lukket dør?

Er huset en festning der ingen slipper inn, eller kan hvem som helst komme innafor? Det er du som velger om dørene skal være låst, og hvem som slipper inn i hvilke rom. 

I det siste har jeg lest flere triste historier der åndelige ledere har misbrukt tillit, for så å få tilgang til de mest private rommene. Det er både straffbart og ødeleggende når respekt og åndelig autoritet misbrukes. Dessverre er det vanskelig å oppdage, for det enkleste er ofte å gjemme, å låse inn alle de vonde opplevelsene sammen med skammen over det som har skjedd…

Dører trenger å åpnes, så lyset får slippe inn. Først da kan sannheten få komme frem, helbredelse få slippe til og vonde hendelser bli bearbeidet. 

Det er fantastisk med historier der dette skjer. Når mørke rom der det før var skam, blir renovert og omskapt til vakre rom med farger og høy trivselsfaktor. Da kan dyrekjøpte erfaringer bli til viktige møteplasser for andre med liknende opplevelser, og helbredende møter med Gud.

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.