DET ER INGEN SKAM Å SNU!

endring omvendelse retning selverkjennelse tankemønster Mar 24, 2021
Omvendelse

Omvendelse, å gå i motsatt retning!

Jeg er oppvokst på et av de mest kristne stedene i Norge, og har hørt mye om «omvendelse» både i bedehus og kirke. For meg er det et vanlig begrep - som folk utenfor kirkeveggen har lite forhold til! Det beskriver et viktig vendepunkt i livet, en selverkjennelse om at hvis jeg ikke snur nå så går det galt, eller «rett til helvete.» 

Kristen omvendelse er å vende ansiktet mot Gud, å gå fra mørke til lys. Mange opplever et sterkt møte med Gud i en slik omvendelse. Det er et møte hvor jeg kan legge fra meg alt jeg bærer på, alt jeg ikke mestrer og får til, og gå oppreist videre. En frelsesopplevelse!

Jeg har tenkt endel på at omvendelse er noe av det som skiller min tro fra østens religioner. Det handler ikke om å søke innover i meg selv, overse eller fortrenge det vanskelige. Det handler om å søke ut av meg selv; mot en nådig Gud. Få hjelp til å vende meg bort fra alt som ikke er bra. Hjelp til å ta oppgjør med gamle inngrodde tankemønster. Til å avsløre løgner jeg tror på. Til å ta tak i bitterheten, tilgi - så jeg kan jeg se andre i øynene, så jeg kan se Gud i øynene.

Å leve i omvendelse er å velge å leve himmelvendt, med blikket festet på Gud. Det er å velge å gå i motsatt retning av det mange andre gjør. Det er å ærlig erkjenne at jeg trenger en som er større enn meg selv. Da kan jeg gå oppreist videre.

HOLD MEG OPPDATERT

Hvis du setter deg opp på maillisten får du informasjon fra oss med jevne mellomrom.

Ingen informasjon eller adresser vil bli gitt videre.