EUREKA!

Hva skjer når jeg forstår noe? Nytt år, nye tankemønster…. Jeg ble nettopp fortalt at det dannes nye tankebaner i hjernen i samme øyeblikk som forståelse oppstår! Jeg er ikke hjerneforsker, men hvis dette stemmer så gir det meg en ny forståelse av noe viktig… Etablerte teorier underbygger at når en ny tanke tenkes mange nok ganger kan det etableres …