Dyrker du også skuffelser?

«Alle har vi  jord under neglene, spørsmålet er bare hva du dyrker!»  Jeg har valgt et utradisjonelt og annerledes yrke. Det gir meg ingen faste inntekter. Det er ingen som bestemmer arbeidsrutinene mine, eller hva jeg skal gjøre. Jeg er enestående og selvstendig! Dette gir meg mange muligheter, men desto flere utfordringer. Ingen faste rammer å forholde seg til når …