KREATIV LIVSPLANLEGGING

Hvordan kan du dyrke frem det beste i deg selv, og i andre…. Kreativ livsplanlegging er navnet på en bok, og et kurs jeg var med på for flere år siden. Mye av kurset gikk ut på å bli kjent med seg selv, for så å planlegge livet fremover med dette som utgangspunkt. Det er alltid spennende å bli bedre …