Et bildespråk alle forstår…

Et enkelt bildespråk som alle forstår,  i alle fall med litt forklaring… 🙂 I Hjertehagen blir du kjent med metaforer og bilder fra hagen, som igjen belyser ulike sider av livet, altså den «indre» hjertehagen din! Til sammen gir bildene deg et helhetlig bilde av utfordringer og velsignelser ved det å dyrke en hage. Vi berører tema som utvikling og …