Forstå deg selv og dine nærmeste…

– og kommuniser så de forstår deg! (Alt blir enklere når du ser hva du prater om!) Jeg tror alle egentlig drømmer om forstå hverandre bedre. Forklaringer og ord blir ikke så viktige – eller nødvendig – når du ser hvordan ting henger sammen. Kommentarene dine blir tydelige og mer treffende, samtalene går dypere og relasjonene blir bedre. Det er slutt på …

EUREKA!

Hva skjer når jeg forstår noe? Nytt år, nye tankemønster…. Jeg ble nettopp fortalt at det dannes nye tankebaner i hjernen i samme øyeblikk som forståelse oppstår! Jeg er ikke hjerneforsker, men hvis dette stemmer så gir det meg en ny forståelse av noe viktig… Etablerte teorier underbygger at når en ny tanke tenkes mange nok ganger kan det etableres …