#metoo eller #notmetoo?

Hva har dette å gjøre med grensene mine?

Jeg er blant de heldige som ikke har grunn til å signere #metoo kampanjen, men det er trist å se hvor mange som kan skrive under. Noen av dem bærer med seg alvorlige og ødeleggende historier. Dessverre har mange verken hatt stemme, mot eller kraft til å adressere og bearbeide disse krenkelsene.

For fremtiden har jeg et ønske om at stadig flere skal kunne signere en #notmetoo liste. Både fordi respekten øker og flere våger å være tydelige. Mye handler om grenser og grensesetting. Det er urettferdig når grenser ikke respekteres, når noen tråkker over og tar seg til rette, kanskje like inn i «det aller helligste» i hjertehagen min. Det handler om tillit som blir brutt og om respekt som kanskje aldri kan gjenoppbygges. Usikkerhet og frykt kan gjøre det vanskelig å stole på andre. Det handler også om følelser. Kanskje et kaos av følelser, sinne, avmakt, skyld og skam.

Jeg har som sagt vært heldig, vært forskånet og beskyttet. Mye fordi jeg har vært i et miljø der dette ikke et problem, og i utfordrende situasjoner har jeg kommunisert tydelig eller klart å trekke meg bort. Det kan høres enkelt ut, men i noen miljø og overfor noen personer, så er det rett og slett veldig vanskelig. Noe har en evne til å se «gjerder som ligger nede». Jeg kan også være usikker på egne grenser. Det er fullt mulig å la seg smigre, nyte oppmerksomheten som følger, og bli forført. Rus gjør alt enda vanskeligere.

Jeg er også heldig som bor i et land med gode lover og et rettssystem som beskytter meg og hjertehagen min. Klarer jeg å adressere skylden, er det et reelt håp om at gjerningspersonen kan bli straffet, og at jeg kan bli tilkjent oppreisning.  Uavhengig av rettsavgjørelser, #metoo’ene får mye ekstra arbeid! Gjenoppbygging av murer tar tid og det er tungt arbeid. Hjelp, støtte og noen ganger profesjonell hjelp kan være nødvendig. Velger jeg å overse det som har skjedd, i stedet for å ta tak i det, kan det dukke opp igjen senere. Om «grensene ligger nede» vil jeg være mer utsatt neste gang jeg kommer i liknende situasjon.

Gjennom #metoo kampanjen har mange våget å reise seg med verdighet. De har blitt bevisst egne grenser og blitt tydeligere i kommunikasjon. «Hei – jeg har mine grenser, jeg har rett til å beskytte meg, og ingen har rett til å tråkke inn i min personlige Hjertehage uten lov!»  De har også gitt en tydelig beskjed til de som krenker: «Hei – det er ikke greit å ta seg til rette! Det er en straffbar, ødeleggende og egoistisk handling! Hold deg langt borte – fra meg og fra alle andre!»

For at antallet #notmetoo’ere skal øke, er tydelige grenser viktig. Det er som spilleregler i en fotballkamp, med konsekvenser for alle som ikke følger dem. Det forhindrer krenkelser, men gir respekt frihet og spilleglede.

PS! Jeg skal ikke lage en ny underskriftskampanje, men tror som sagt at tydelige grenser gjør at vil kan ha det gøy sammen, og mange kjedelige hendelser unngås.

Les mer og Gode grenser her!

Legg igjen en kommentar