ONLINE KURS

Ønsker du et kurs i ditt eget tempo – når det passer best for deg?

Tar du kurset på nett, så er det du som bestemmer fremdriften. Ta pauser og reflekter i ditt eget tempo! Kurset har 4 moduler som er delt opp i en leksjon for hvert av de ca 15 temaene. Du får arbeidshefte i PDF, og unikt tilleggs materiell som underbygger tematikken. En egen facebook side blir tilgjengelig slik at du kan dele erfaringer og stille spørsmål.

VEKSTHUS­GRUPPER

Ønsker du meningsfulle samtaler og dypere relasjoner?

Ta kurs på nett som gruppe, bli bedre kjent med de andre på kurset og lær sammen.
Gjør avtale og inviter gjerne noen hjem til deg på et 4 kvelders online kurs. Bruk god tid, og start gjerne med et måltid. Følg kurset, bruk oppgavene som utgangspunkt for samtale, lytt og lær slik at dere kan dyrke frem det gode i hverandre.

LIVE KURS, SEMINAR ELLER FOREDRAG

Ønsker du å oppleve og lære noe sammen med andre?

Vi kan holde kurs hos deg, på skolen din eller på arbeidsplassen din. En av våre dyktige kursholdere tar gjerne turen til deg og vennene dine, til bedriften/arbeidsplassen eller til skolen.

Velg et kurs eller et tema. Ta kontakt, så hjelper vi deg. Fortell oss gjerne om en problemstilling eller et ønske, så «skreddersyr» vi tilbudet.

  • Et kurs kan holdes på en arbeidsdag eller det kan gå over 4 kvelder. Det er nok til å skape innsikt og store endringer.
  • Et seminar kan vare fra 1 til 3 timer og gir en god innføring og motivasjon.
  • Et foredrag varer inntil èn time, og egner seg som en inspirasjon og «kick-off» for noe større.

4 HOVEDGRUPPER MED BILDER

1. HjerteRelasjoner

Gjenopprettelse og frihet

2. HjerteRom

Styre og mestre

3. HjerteHagen

Gartner i eget liv

4. HjerteTro

Mål og mening

1. HJERTERELASJONER

– nøkler til gjenopprettelse og frihet

Historie

0

Kjærlighet

0

Relasjoner

0

Sorg

0

Trofasthet

0

1) «Historie» – De mørke og lyse fargene i livsveven min! 2) «Kjærlighet» – å se andre med hjertet! 3) «Hjerterelasjoner» – jeg står i en sammenheng! 4) «Sorg» –  En bit som mangler! 5) «Trofasthet» – om å være sterke sammen!

Alle har vi våre historier med sine lyse og mørke farger, gleder og utfordringer.  Gjennom relasjonskursene vil jeg oppdage hvordan avvisning, mobbing og sorg påvirker meg, slik at jeg bedre kan forstå eget og andres reaksjonsmønster. Jeg får redskaper til å håndtere utfordringer slik at jeg kan ta oppgjør med vanskelige ting og legge dem bak meg. Jeg vil få nøkler som gjør det mulig å oppleve gjenopprettelse og frihet.

Kurs tilgjengelig live

«IDENTITETEN og HISTORIEN MIN»

Når jeg kjenner meg selv er det lettere å forstå andre. Da ser jeg også lettere hva jeg selv kan jeg gjøre noe med, jeg kan bygge opp et bedre selvbilde og se min egenverdi.

Kurs som kommer

«SORG og LIVSMESTRING»

Mange av oss opplever smerten over å miste noen vi er glad i. Kurset gir enkel undervisning og gode redskaper til å takle sorgprosesser. Det gir trøst og hjelp til og forstå eget og andres reaksjonsmønster.

2. HJERTEROM

– hvordan styre og mestrer livet

Stress

0

Drømmer

0

Engasjement

4

Hjerterom

0

Løsninger

0

1) «Stress» – I hvilke retninger dras jeg? 2) «Drømmer» – Hva drømmer jeg om og hva ønsker jeg å gå for? 3) «Engasjement» – Hvilket bål gir jeg næring? 4)«Hjerterom» – Kontrollsentralen for tanker tro og følelser 5) «Løsninger» – Hvilke nøkler passer hvor?

Integritet handler om å være ekte, at det livet jeg lever utad stemmer overens med hvem jeg er på innsiden. Å bli kjent med de indre prosessene er viktig, slik at jeg kan være med på å styre alt i fra tankemønster til holdninger, handlinger, tempo og travelhet. Det handler om trivsel i eget hus og eget liv, om viktige ryddeprosesser slik at jeg kan finne skatter jeg enda ikke har oppdaget.

Kurs under utvikling

«LØSNINGSORIENTERTE TANKER»

Styrer jeg tankene, eller styrer tankene meg? Når jeg lærer å takle stress og negative tanker blir det enklere å fokusere fremover på løsninger og spennende muligheter.

3. HJERTEHAGEN

– hvordan være gartner i eget liv?

Hjertehagen

2

Vilje

4

Glede

2

Respekt

2

Takknemlighet

3

1) «Hjertehagen» – Hva drømmer jeg om? 2) «Vilje» – Hva er drivkraften? 3) «Glede» – Hva dyrker jeg? 4) «Respekt» – Hvordan beskytter jeg? 5) «Takknemlighet» – Hva vanner jeg?

Tenk på hjertet ditt som en hage. En oase, et spennende og vakkert sted, hvor du elsker å være tilstede. Det indre landskapet ditt har et enormt potensiale. Her kan du ta jobben som sjefs-gartner og hagearkitekt og du kan skape din egen drømmehage! Du vil stadig oppdage og lære nye ting, og forstå hvor viktig det er å beskytte det som vokser der.

LIVE Kurs / onlinekurs

«GARTNER I EGET LIV»

Hvordan kan hagen min blomstre?
Jeg får gode redskaper til utvikling og vekst slik at jeg blir bevisst på hva jeg dyrker og hvordan jeg er tilstede. Kurset gir nøkler til engasjement, inspirasjon og arbeidsglede.

LIVE Kurs tilgjengelig, Onlinekurs, Oktober

«GODE GRENSER»

Hvordan kan jeg bevare hjertet mitt? Blir du også utfordret på områder med grenser og grensesetting?
Kurset gir nøkler til utfordrende tema slik at jeg kan «bevare hjertet mitt» og bygge trygge og tydelige rammer ovenfor meg selv og mennesker jeg omgås.

LIVE Kurs tilgjengelig, Onlinekurs i november

«STYRKE OG MODENHET»

Hva slags resultater ønsker jeg i livet jeg lever?
Modningsprosesser tar tid, men frukten er verd å vente på. Kurset gir meg nøkler til å takle utfordringer, slik at jeg kan bruke dem til utvikling, styrke og konkrete resultater.

LIVE KURS

«DYRKE SAMMEN»

Gleder og utfordringer når to dyrker sammen.
Tematikken i fra hagen gjør det lettere å forstå hverandre, legge planer og jobbe sammen mot en felles drømmehage.

4. HJERTETRO

– et liv med mål og mening

TIllit

6

Tro

0

Fred

3

Renhet

0

Skatten

1

1) «Tillit» – Selv midt i stormen kan jeg stole på et fyrtårn. 2) «Tro» – For at jeg skal finne skatten må jeg både tro og handle. 3) «Fred» – Når Gud med sitt lys er i sentrum av hjertet oppleves fred. 4) «Renhet» – Et nyvasket hjerte! 5) «Skatten» – Skatter er godt skjult, men den som finner den får den.

Alle bærer vi på en dyp lengsel etter å høre til, og finne meningen med livet.
Mange sier de har løsninger, men den kristne troen sier at den har selve svaret. Kursene gir en enkel og forståelig forklaring slik at jeg kan forstå mer om hva dette betyr. Hvilke verdier bygger jeg på og hvilken retning velger jeg å gå ? Med skattekart og kompass kan jeg legge ut på en spennende reise med en skatt jeg får beholde!

Kurs live

«tro, tvil, frelse, og et nytt liv»

En spennende reise begynner når jeg våger å gå for det jeg tror på. Jeg får en enkel forklaringer som hjelper å forstår ord som frelse, omvendelse og hva det innebærer å få et nytt liv.

« vekst og UTVIKLING, gaver og talenter»

Dette er et oppfølgende kurs som handler om vekst og utvikling slik at jeg kan leve et mere meningsfylt og innholdsrikt liv i fellesskap med Skaperen.

HVEM ER KURSHOLDERE?

Formidlingsevne og modenhet

Hjertespråk holder en høy kvalitet på det som formidles og står i en nær relasjon til kursholderne. Kun de som er godkjent av Hjertespråk kan holde kurs, seminarer og foredrag, slik at du skal få en best mulig opplevelse. Vi ønsker at staben skal vokse i takt med etterspørsel.

Kursutvikling

En ressursgruppe er med på å kvalitetsikre og videreutvikle produktene. Ingen kursholdere er ansatt hos Hjertespråk, men får provisjon fra salg. En liten administrasjon markedsfører kurs og står for informasjonsflyt. Kursholderne blir håndplukket og forplikter seg til å stå i en nær relasjon med Hjertespråk.

Gro Torvaldsen Rykkelid

KREATIV LEDER og KURSHOLDER

Gro har hovedfag i illustrasjon, og jobber som selvstendig næringsdrivende innen faget. Gro har også studert ledelse og innovasjon og står bak utviklingen av Hjertespråket. Hun har skrevet og illustrert en rekke bøker, og er stadig nysgjerrig på bruk av visuelle virkemidler som kommuniserer. Hun er oppvokst på Flekkerøy, men bosatt på Helgelandskysten med mann og 3 barn.

Ann Britt Berge Wigaard

KURSLEDER

Ann Britt er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun har bred erfaring innen helsesektoren, og også som kursholder i forskjellige tema. Hun jobber med kursutvikling og som kursholder for Hjertespråk.

Hun prøver også ut Hjertespråk som kommunikasjonsredskap i vanskelige samtaler. Hun er bosatt i Søgne sammen med mann og har 4 voksne barn.

Edel Gunn Knudsen

KURSLEDER

Edel Gunn er utdannet helsesøster med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid og vansker hos barn og unge. Edel Gunn har egenerfaring med ME diagnose gjennom 15 år og alvorlig sykdom hos egne barn. Hun er også engasjert i Vito Helse som tilbyr klimabehandling og livsstyrketrening ved Dødehavet. Hun er oppvokst i Lyngdal, men bor nå på Ørnes i Meløy kommune, sammen med mann og 3 døtre.

Andre ressurs­personer og kursholdere

Ann Elisabeth Skjekkeland, Kristiansand

Underviser i hjerterelasjoner.

Ann Helen Sæthren, Hamar

Underviser i Hjertehagen og samlivskurs.

Øystein Rykkelid, Nordland

Underviser i Hjertehagen og hjerterom.

Hilde Årskog, Tromsø

Underviser i Hjertetro.

Odd Arvid Stykket, Skien

Underviser i Hjertehagen.

Jostein Ek, Nordland

Underviser i Hjertehagen og samlivskurs.

TA KONTAKT

Har du spørsmål angående hjertespråk så kontakt oss her på mail eller ring Gro på telefon: 99 23 30 81