HJELP – hvem skal jeg lytte til?

Hvem skal influere valgene mine, tankene, livet? Hva skal jeg navigere etter? Du har fantastisk mange stemmer rundt deg, og mange finnes på sosiale medier. Alt som skal til er at du bruker av tiden din til å lytte! De vil dele liv med deg, de vil veilede deg, de vil coache deg og ha oppmerksomheten din. Alt fra «Slik stryker …

Forstå deg selv og dine nærmeste…

– og kommuniser så de forstår deg! (Alt blir enklere når du ser hva du prater om!) Jeg tror alle egentlig drømmer om forstå hverandre bedre. Forklaringer og ord blir ikke så viktige – eller nødvendig – når du ser hvordan ting henger sammen. Kommentarene dine blir tydelige og mer treffende, samtalene går dypere og relasjonene blir bedre. Det er slutt på …

DYRK FREM DET FLOTTE I DEG, GLEDENE!

Har du opplevd å ha det så travelt at du ikke registrerer det positive som skjer? At du er så opptatt med å fokusere på deg og dine ting, at du går glipp av alle de gode opplevelsene rundt deg. Det er helt sikkert mange av oss, og det er kjedelig å oppdage i etterkant at tiden ikke kan settes …

KREATIV LIVSPLANLEGGING

Hvordan kan du dyrke frem det beste i deg selv, og i andre…. Kreativ livsplanlegging er navnet på en bok, og et kurs jeg var med på for flere år siden. Mye av kurset gikk ut på å bli kjent med seg selv, for så å planlegge livet fremover med dette som utgangspunkt. Det er alltid spennende å bli bedre …

Del historien din frimodig!

-den er din og den er verdifull! Sist år ble det utarbeidet et konsept i Mental Helse som heter «Kjøkkenpraten». I heftet som beskriver dette blir det referert til «Hjertehagen» boka og bildene som et mulig utgangspunkt for samtaler. Metaforene i boka kan gi god hjelp til å sette ord ting som kan være utfordrende, og bildene kan forstås på …