Hva er Hjertespråk?

Er det kunst eller bildeterapi?

Illustrasjoner

Hjertespråk består av over 100 illustrasjoner av tema som berører livet på godt og vondt. Bildene er skapt av en illustratør og er et visuelt kommunikasjons-redskap som gir dypere forståelse og mer selvinnsikt.


Dype tema på en enkel måte

Hjertespråk er verken bilde- eller kunstterapi, malekurs, gartnerkurs eller spesialkurs for deg med hjerteproblemer. Tema undervises på en enkel måte gjennom bilder og metaforer. Tematikken relateres til eget liv og underbygges med enkel psykologi, historier og gode spørsmål.

Skaper nye tankebaner

Bildene kommuniserer umiddelbart og med den visuelle delen av hjernen. Det er når den verbale delen av hjernen kommuniserer med den visuelle at det skapes nye tankebaner, som videre gjør at forståelsen av tematikken øker. Det er et enkelt pedagogisk verktøy som skaper forståelse på et dypere plan.


«Det er ikke terapi, men å bli kjent med hjertespråk kan ha en terapeutisk effekt» Liv Berit Heimstad Tønnesen
 

Økt livskvalitet og bedre helse

Hva skjer når jeg tar livet i en bevisst og ønsket retning?

Muligheter og løsninger

Hjertespråk hjelper meg å se livssituasjonen min med nye øyne, slik at jeg ser sammenhenger, og forstår meg selv og andre på en bedre måte. Når jeg ser fremover oppdager jeg muligheter og nye løsninger. Når jeg inspireres til å ta gode valg vil livskvaliteten øke og helsen forbedres.


«Livet kan forstås baklengs, men det må leves forlengs»Kierkegaard
 

Hvordan startet det?

Historien til Hjertespråk

30 bilder til en utstilling

I 2004 malte jeg de første 30 bildene til ei utstilling. Ulike metaforer fikk hjerteform og tittel. Mennesker ble berørt av motivene og nysgjerrigheten drev meg til å jobbe videre med bilder og tematikk. Snart hadde jeg over 100 forskjellige motiv, og det var spennende at de skapte forståelse på tvers av kulturer, religion og språk.


Tro og utholdenhet

Historien handler også om tro, viktige læringsprosesser og utholdenhet. Utallige timer er investert, men bare en brøkdel av dem er brukt til å male bildene. Kurs er utviklet, utprøvd og evaluert, og mange har latt seg begeistre.

Jorda rundt

Jeg har tatt familie og bilder på tur rundt jorda for å finne ut om også andre forstod bildespråket. Det er skrevet forretningsplaner, jaktet på investorer og levert søknader om støtte. Det har vært mange skritt fremover og noen tilbake.

«Hjertelig takk til mennesker rundt meg som har tro på dette. Uten dere hadde det ikke vært mulig.» Gro Torvaldsen Rykkelid

Hvem er Gro?

Hvem står bak bildene og ideen?

  • Jeg har en allsidig bakgrunn, men har jobbet som selvstendig næringsdrivende illustratør og billedkunstner siden 1992. En spennende reise med ulike oppdrag, utstillinger og utsmykninger.

    Det har vært undervisning i flere land, illustrasjon av 21 barnebøker og jeg har skrevet 5 hobbybøker.

    Jeg har en mastergrad i illustrasjon, og har studert entreprenørskap, ledelse og coaching.

  • Min samlede kompetanse er grunnlaget for Hjertespråket og for bøkene «Gartner i eget liv» og «Hjertehagen».

    Ellers har jeg har rundet 50 år, er gift med Øystein, har 3 store jenter og 2 hunder. Jeg er en Sørlending som har bodd de siste 20 årene på vakre Helgelandskysten.

    Du kan lese mer på nettsiden min; www.grorykkelid.no

Hva er Hjertet?

– og hvordan kan vi forstå med hjertet?

Betydning og konsekvens

Noen beskriver hjertet som «essensen av deg selv», eller «det virkelige deg!» Andre beskriver det som «kontrollsentralen for tanker, tro og følelser». Å forstå den intellektuelle meningen av et ord kan være enkelt. Men det er først når jeg forstår hvilken betydning og konsekvens det har for meg, at jeg virkelig «forstår med hjertet!»


«Lykkelig er den hvis hodet samarbeider med hjertet» William Shakespeare
 

Hvilke verdier bygger vi på?

Et fokus innover, oppover og utover

Verdigrunnlaget for Hjertespråk er basert på et kristent verdisyn. Dette ligger i bunnen selv om dette ikke er synlig i de nøytrale kursene. Det bibelske perspektivet ligger ved onlinekursene som gratis bonusmateriale og kan benyttes for alle som ønsker det.

Det handler om at jeg kan bli den jeg er skapt til å være. Ofte handler det om engasjement, fokus og handlinger. Når jeg er aktivt til stede i livet mitt og tar oppgjør med det vanskelige, kan jeg oppleve gjenopprettelse og frihet.

Når jeg mestrer utfordringer, vil jeg stadig utvikle meg og få mot til å reise meg og gå videre når jeg feiler. Med et Guds-perspektiv kan jeg oppdage en dypere dimensjon og oppleve konkret hjelp i hverdagen.


Jeg kan ha et fokus ikke bare innover på meg selv, men også oppover på Gud og utover mot menneskene og samfunnet rundt meg.

«Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.» fra salme 139
 

Mange bruksområder

Hjertespråk har uendelig mange bruksområder: livsmestring, coaching, sjelesorg, indre styrketrening, stressmestring, identitetsbygging, selvutvikling, selvforståelse, grensesetting …

Kurs, bøker og bilder

Du kan bli kjent med språket gjennom kurs, bøker og bilder. La deg gjerne inspirere og bruk bildene i kommunikasjon. Del gratis-materiell på mail og sosiale media, og kontakt oss gjerne. Spør, del tanker og gi tilbakemeldinger. Vi setter veldig pris på dette, og vil svare så langt vi klarer.


INSPIRERE, MEN IKKE KOPIERE

Bildene i Hjertespråk AS er copyright og beskyttet av åndsverkloven. Det er ikke lov til å kopiere dem eller å bruke bildene i offentlig sammenheng uten samtykke fra Gro T. Rykkelid / Hjertespråk AS. Det er heller ikke lov til å holde kurs basert på bildene uten å være godkjent kursholder av Hjertespråk.

 

Referanser

Hjertehagekurs, foredrag og seminarer (i utvalg):

Kirkens SOS
Frivillighetssentralen
Helseetaten i Meløy Kommune
NAV Meløy
NORILCO
Nordtun HelseReHab
Samfunnsviterne i Bodø
Yess kongress, Rognan
Frivillighetssentralen
Frimurerlogen
Hedemarken Friskole
Frelsesarmeen
Kirkens bymisjon
Mental Helse
Familiefokus
Helseetaten Fræna kommune
Jesuskvinner
Ulike Folkehøyskoler
University of the Nations, Hawaii

Hjertespråk har til nå vært med på å arrangere nærmere 20 kurs i Norge, samt på Fiji, i Estland, Mexico og Italia. I tillegg en rekke ulike seminarer for organisasjoner, bedrifter, menigheter, konferanser og skoler i Norge, og noen i utlandet!


Utstillinger

Originalbildene har deltatt på en rekke utstillinger. Det startet i 2004 med festivalutstilling i Ålesund, deretter i Vennesla, Herrnhut i Tyskland, Skien, Rosendal, Flekkerøy og Erdal.

Ta kontakt om det er ønskelig med en utstilling.

Samarbeidspartnere

I 2008 samarbeidet vi med «Senter for Livsmestring» og psykiater Øystein Elgen. I 2009 ble dette videreført med «Prosesskonsulenten» ved Liv Berit Heimstad Tønnesen. Uvurderlig hjelp, men i etterkant har vi valgt å utvikle Hjertespråk på selvstendig grunnlag ved hjelp av flere ulike konsulenter.

Internasjonalt markedsarbeid

Bilder og kurs er prøvd ut i ulike land. USA, Mexico, Estland, Australia, Thailand, Grønland, Fiji, Frankriket. Hjertehageboka er oversatt til Mandarin, Spansk og Engelsk. Hjertehagekurset er oversatt og brukes nå på University of the Nations, Hawaii.

TA KONTAKT

Har du spørsmål angående hjertespråk så kontakt oss her på mail eller ring Gro på telefon: 99 23 30 81