HJELP – hvem skal jeg lytte til?

Hvem skal influere valgene mine, tankene, livet? Hva skal jeg navigere etter? Du har fantastisk mange stemmer rundt deg, og mange finnes på sosiale medier. Alt som skal til er at du bruker av tiden din til å lytte! De vil dele liv med deg, de vil veilede deg, de vil coache deg og ha oppmerksomheten din. Alt fra «Slik stryker …