EUREKA!

Hva skjer når jeg forstår noe? Nytt år, nye tankemønster…. Jeg ble nettopp fortalt at det dannes nye tankebaner i hjernen i samme øyeblikk som forståelse oppstår! Jeg er ikke hjerneforsker, men hvis dette stemmer så gir det meg en ny forståelse av noe viktig… Etablerte teorier underbygger at når en ny tanke tenkes mange nok ganger kan det etableres …

#metoo eller #notmetoo?

Hva har dette å gjøre med grensene mine? Jeg er blant de heldige som ikke har grunn til å signere #metoo kampanjen, men det er trist å se hvor mange som kan skrive under. Noen av dem bærer med seg alvorlige og ødeleggende historier. Dessverre har mange verken hatt stemme, mot eller kraft til å adressere og bearbeide disse krenkelsene. …