Takknemlighet – nøkkelen til et fargerikt liv?

Takknemlighet er en livskunst! Åse var en flott dame jeg var så heldig å bli kjent med. Hun praktiserte dette. I begravelsen til Åse ble det satt ord på strategien hun brukte: «Hun var så flink til å gi næring til de gode tingene i livet!». Ved å være bevisst på å være takknemlig gav hun både næring til, og …